Ódena Caballol, Óscar

Ódena Caballol, Óscar

Investigación cualitativa en educación musical

Ódena Caballol, Óscar

Sinopsi de Investigación cualitativa en educación musical

L'obra exposa d'una manera accessible i de la mà d'investigadors destacats una panoràmica actual de les possibilitats epistemològiques, metodològiques i pràctiques pel que fa a l'ampli camp de la investigació qualitativa. Aquesta informació, profusament argumentada amb destacades referències bibliogràfiques, obeeix a l'interès per documentar i oferir informació sòlida de manera que el lector interessat pugui aprofundir-hi. Aquesta obra, de caràcter eminentment pràctic i didàctic, contribuirà sens dubte a omplir el buit existent en llengua castellana quant a manuals d'investigació en l'àmbit de l'educació musical.

PUBLICACIONS DE Ódena Caballol, Óscar