Oller Barnada, Carles

Oller Barnada, Carles

És mestre amb una àmplia experiència docent. Ha treballat en tots els nivells de l'educació obligatòria. Ha estat formador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És autor de diverses publicacions i un gran nombre d'articles de temàtica docent. Actualment és tutor d'aula d'acollida d'un institut català.

Comprensión lectora

Oller Barnada, Carles

Sinopsi de Comprensión lectora
El uso de la lengua como procedimiento

Saber trobar les idees nuclears, inferir la informació no explícita d'un text, connectar els coneixements previs amb la nova informació disponible, són alguns dels exercicis que es proposen en aquest llibre.

PUBLICACIONS DE Oller Barnada, Carles