Oller Barnada, Carles

Oller Barnada, Carles

És mestre amb una àmplia experiència docent. Ha treballat en tots els nivells de l'educació obligatòria. Ha estat formador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És autor de diverses publicacions i un gran nombre d'articles de temàtica docent. Actualment és tutor d'aula d'acollida d'un institut català.

Alumnado de otras culturas.

Oller Barnada, Carles

Sinopsi de Alumnado de otras culturas.
Acogida y escolarización

Llibre que tracta d'acostar-nos a l'alumnat estranger i de nova incorporació, centrant-se tant en l'arribada d'aquest alumnat al centre com en el procés que segueix: com és l'alumne nouvingut, què hem de tenir en compte per facilitar una acollida positiva, quines són les dificultats presumibles d'aquest alumnat i la seva família, i com el centre hauria de vetllar per facilitar-ne la incorporació. Tracta també altres aspectes com la manera de treballar a l'aula, per quins itineraris passa l'alumnat de nova incorporació, la seva avaluació; el paper del tutor, dels professors de l'equip docent, etc., com la tasca d'acollida va més enllà dels aspectes burocràtics.

PUBLICACIONS DE Oller Barnada, Carles