Onrubia Goñi, Javier

Onrubia Goñi, Javier

Onrubia Goñi és doctor en Psicologia i professor del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. El seu treball d'investigació se centra en la comprensió dels processos d'interacció a l'aula i, en particular, de les formes en què els professors recolzen els processos de construcció de coneixement que realitzen els alumnes en els períodes d'ensenyament i aprenentatge. És autor de nombroses publicacions en revistes científiques i professionals de l'àmbit psicològic i educatiu, i ha desenvolupat diferents activitats de formació permanent relacionades amb l'adaptació del currículum vitae i l'atenció a la diversitat. Onrubia és professor de la Universitat de Barcelona. La seva activitat d'investigació se centra actualment en els processos d'interació, comunicació i aprenentatge en entorns educatius presencials, semipresencials i en línia, i en la innovació de la docència universitària.

Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC

Onrubia Goñi, Javier

Sinopsi de Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC
Pautas e instrumentos de análisis

L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

PUBLICACIONS DE Onrubia Goñi, Javier