Onrubia Goñi, Javier

Onrubia Goñi, Javier

Onrubia Goñi és doctor en Psicologia i professor del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. El seu treball d'investigació se centra en la comprensió dels processos d'interacció a l'aula i, en particular, de les formes en què els professors recolzen els processos de construcció de coneixement que realitzen els alumnes en els períodes d'ensenyament i aprenentatge. És autor de nombroses publicacions en revistes científiques i professionals de l'àmbit psicològic i educatiu, i ha desenvolupat diferents activitats de formació permanent relacionades amb l'adaptació del currículum vitae i l'atenció a la diversitat. Onrubia és professor de la Universitat de Barcelona. La seva activitat d'investigació se centra actualment en els processos d'interació, comunicació i aprenentatge en entorns educatius presencials, semipresencials i en línia, i en la innovació de la docència universitària.

El asesoramiento psicopedagógico a debate

Onrubia Goñi, Javier

Sinopsi de El asesoramiento psicopedagógico a debate

El llibre planteja una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de repensar i adaptar l'orientació i l'assessorament psicopedagògic a les noves realitats personals, educatives i socials; la concreció d'un model d'intervenció realment col·laboratiu i coparticipat que afavoreixi compartir responsabilitats i objectius des de les dinàmiques de centre i de zona educativa; el paper d'assessors i orientadors en els processos d'innovació i millora de pràctiques educatives clarament inclusives; i la formació inicial i contínua centrada en com resoldre situacions problemàtiques a través del diàleg assessor.

PUBLICACIONS DE Onrubia Goñi, Javier