Orcasitas Vicandi, María

Orcasitas Vicandi, María

Educando en el siglo XXI

Orcasitas Vicandi, María

Sinopsi de Educando en el siglo XXI
El rol de la innovación y de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje

Aquest llibre recull les experiències més actuals en el camp de la innovació educativa i pretenen fomentar processos educatius que promoguin la innovació educativa com una eina de present i futur cap a la inclusió i l'excel·lència.

Els treballs recopilats en aquest llibre presenten experiències, eines i metodologies noves i inèdites orientades a fer possible una societat més justa i inclusiva en la qual la innovació educativa sigui accessible per a tots i totes.

PUBLICACIONS DE Orcasitas Vicandi, María