Ortega del Rincón, Tomás

Ortega del Rincón, Tomás

Tomás Ortega del Rincón és doctor en Matemàtiques, amb una àmplia experiència docent en educació secundària i en universitat en l'àrea de didàctica de la matemàtica i investigador en pensament numèric i algebraic, desenvolupament curricular i didàctica de l'anàlisi. És membre de la Societat de Professors Miguel de Guzmán, de la SEIEM i de la RSME, de la qual és vocal de la Comissió d'Educació. Ha participat en nombrosos cursos de postgrau i en diversos projectes d'investigació. Ha dirigit i està dirigint diverses tesis doctorals d'investigació en didàctica de la matemàtica. Té nombrosos treballs d'investigació publicats en actes de congressos, en revistes i capítols de llibres nacionals i estrangers. Ha actuat com a revisor de nombrosos articles i ponències en congressos.

Conexiones matemáticas

Ortega del Rincón, Tomás

Sinopsi de Conexiones matemáticas
Motivación del alumnado y competencia matemática

Aquest llibre persegueix dos objectius, motivar l’alumnat de secundària i aconseguir certa competència matemàtica, que els nois i les noies pensin en matemàtiques i aprenguin a resoldre problemes de la vida quotidiana. Amb una orientació eminentment pràctica i allunyada de l’academicisme, el text és un compendi de tasques pràctiques basades en temes d’interès que actuen com a dinamitzadors de l’aprenentatge. Així mateix, es posen de manifest les connexions matemàtiques amb la vida real, es recullen situacions d’interès social indubtable i es relacionen amb multitud de continguts curriculars com el soroll, els sismes, el ciclisme, la geometria de l’entorn, les matemàtiques dels ponts, les apostes de l’Estat, les corbes dels vials o l’esport. Tot i que el text conté desenvolupaments analítics nous, el tractament que predomina és numèric i gràfic i senyala alguns programes d’ordinador senzills com a eines habituals de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

PUBLICACIONS DE Ortega del Rincón, Tomás