Ortega Ruiz, Rosario

Ortega Ruiz, Rosario

Charo Ortega, com la coneixen els seus amics i amigues, és una investigadora i catedràtica d’Universitat que ha desenvolupat una llarga trajectòria en l’ampli tema de les relacions interpersonals. Primer estudiant i fent aportacions a la psicologia del joc infantil i el valor que té com a escenari i sistema relacional per al desenvolupament de la competència social, la resolució de conflictes i l’entrenament per a la vida de relació social. Més tard especialitzant el seu treball investigador i educatiu en el fenomen, avui molt conegut, de l’assetjament escolar (bullying i cyberbullying) i en general els problemes de violència interpersonal entre iguals en la infància i l’adolescència. En aquest camp cal destacar els seus treballs sobre agressivitat injustificada en els anys de preescolar, que en coordinació amb la seva col·lega Claire Monks de la Universitat de Greenwich han significat un important avenç en la comprensió dels patrons agressius, i la seva evolució i formats des dels anys preescolars. Tant els seus treballs sobre el joc infantil (activitat positiva i de gran potència educativa) com els seus treballs sobre agressivitat injustificada, assetjament i ciberassetjament escolar, han contribuït de manera important al desenvolupament científic d’aquests temes, així com a la construcció i implementació de programes educatius de prevenció de la violència i millora de la convivència escolar.

Correu electrònic: ortegaruiz@uco.es

Psicología de la educación infantil

Ortega Ruiz, Rosario

Sinopsi de Psicología de la educación infantil

Recull les principals aportacions teòriques i els avenços en la investigació psicoeducativa a l’etapa 0-6 anys. Les peculiaritats d’aquesta etapa requereixen continguts i propostes docents ajustades a les potencialitats i a la realitat de les aules d’educació infantil, que difereix de l’ensenyament en etapes posteriors.

S’aborda l’anàlisi psicoeducatiu de l’aprenentatge en general i centrat en el llenguatge i el pensament matemàtic, de la seva autoregulació, de la importància del joc, de les emocions i el desenvolupament emocional en la infància, de l’aprenentatge social i moral, de l’ecologia del centre i de l’aula a infantil i, per acabar, s’analitzen els diferents contextos familiars.

«Resultará muy útil a quienes buscan una visión actualizada de lo que la psicología tiene que decir respecto a la educación infantil». (José Luis Linaza)

PUBLICACIONS DE Ortega Ruiz, Rosario