Orts Alís, Marta

Orts Alís, Marta

És doctora en filosofia i ciències de l'educació (Premi ì Extraordinari de Doctorat, 2005), titulada superior en el ì professorat de piano i en el de solfeig-teoria de la ì música, diplomada en el professorat d'EGB en ciències ì socials i mestra d'educació infantil, d'educació musical ì i de llengua catalana i literatura. Ha exercit la ì docència en tots els nivells educatius i en diferents ì tipologies de centres docents. Des de 1997 és professora ì titular de música a l'Institut Jaume Vicens Vives ì (Girona); parallelament, en els cursos 2008-2009 i ì 2009-2010 ha estat professora associada del Departament ì de Didàctiques Específiques de la Facultat d'Educació i ì Psicologia de la Universitat de Girona (UdG). Des de 2005 ì dirigeix i coordina el projecte PRODIEMUS ì del qual n'és l'autora i, des del ì 2008, és membre del grup de recerca GREPAI de la UdG.

L'aprenentatge basat en problemes (ABP)

Orts Alís, Marta

Sinopsi de L'aprenentatge basat en problemes (ABP)
De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d'estudiants

Què és i com dur a terme l'aprenentatge basat en problemes (ABP). El marc teòric, els antecedents històrics i les aplicacions pràctiques. Allò que pot esdevenir un centre educatiu: «un entorn concebut per desenvolupar les capacitats i aptituds dels estudiants en un context d'aprenentatge per descobriment».

PUBLICACIONS DE Orts Alís, Marta