Palasí Luna, Eva

Palasí Luna, Eva

Diplomada en treball social i educació social i màster en models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull. Actualment està realitzant el doctorat a la URL. Col·laboradora del Grup de Recerca Innovació i Anàlisi Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i membre col·laborador dels projectes de recerca: Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R), Evaluación del impacto de reinserción social de las personas drogodependientes que participan en los programas de Proyecto Hombre Baleares i Valor humà. El treball socioeducatiu del municipi de Castell-Platja d’Aro. Autora dels articles següents: «Health promotion in a prison setting: Experience in Villabona prison» (Health Education Journal, vol. 75(6), 2016), «Programa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas con alumnos de secundaria en la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona» (Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 57, 2014) i «Oci i participació social de la gent gran. Avaluació d’un programa d’animació sociocultural i desenvolupament comunitari a la ciutat de Granollers» (Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 51, 2012).

Escenarios y estrategias socioeducativas para la inclusión social

Palasí Luna, Eva

Sinopsi de Escenarios y estrategias socioeducativas para la inclusión social

En aquesta publicació es despleguen estratègies per a la reinterpretació de la docència i dels seus docents, i se situa el procés d'ensenyament-aprenentatge i, per tant formatiu, com a focus d'atenció prioritari en la societat del futur.

La responsabilitat de l'educació no està únicament en mans del professorat docent i investigador, cal prendre decisions conjuntes des de les cultures polítiques, acadèmiques, socials i empresarials. El currículum haurà de ser, per tant, objecte de profundes revisions per anar dotant-lo d'una base comuna on la innovació sigui sistemàtica, sistèmica i contínua.

PUBLICACIONS DE Palasí Luna, Eva