Palou Vicens, Sílvia

Palou Vicens, Sílvia

Sílvia Palou Vicens és mestra d'educació infantil i psicòloga infantil. La seva activitat professional s'ha dirigit a l'educació infantil en diferents àmbits: mestra en un CEIP de Barcelona (des de l'any 1984), en formació permanent del professorat ( des de l'any 1995) en els ICE ( de la Universitat Autònoma de Barcelona i en la Universitat de Barcelona), així com en activitats d'orientació familiar ( en espais familiars i escoles d'educació infantil). Ha realitzat diversa bibliografia en revistes educatives, sempre referides en el desenvolupament afectiu i relacional de la infància i les seves repercussions en els contextos familiars, escolars i socials.

Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia

Palou Vicens, Sílvia

Sinopsi de Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia
Propuestas educativas

Aquest llibre aporta elements de reflexió i d’anàlisi, suggeriments, invitacions, recursos… que acosten l’educador a una pràctica de l’educació emocional progressivament estructurada. Sentir y crecer no són només propostes d’educació emotiva, perquè també utilitza estratègies, materials, ambients, processos, etc. de caràcter cognitiu. No són només suggeriments de caràcter escolar, perquè evidencia la col·laboració amb les famílies. Tampoc es limita a invitacions genèriques, perquè una bona part d’aquestes estan desenvolupades de manera estructurada. No són només llistes de recursos, perquè cada idea està contextualitzada, justificada i fonamentada. Ni tan sols són només recomanacions d’actituds exigibles al docent, perquè la majoria inclouen descripcions de desenvolupaments possibles. Aquest llibre no és exhaustiu, però sí complet, perquè sense pretendre esgotar tots els referents ofereix un panorama suficientment complet dels àmbits que cal tenir en compte quan pretenem acostar els nens i les nenes d’educació infantil al descobriment i a iniciar la comprensió de la seva pròpia vida emocional.

PUBLICACIONS DE Palou Vicens, Sílvia