París Pujol, Eulàlia

París Pujol, Eulàlia

És mestra i llicenciada en filologia catalana per la ì Universitat de Barcelona i ha treballat en les diferents ì etapes educatives combinant la docència i la coordinació ì d'equips de treball. A partir del 1996, inicia el treball ì en l'àmbit de la gestió educativa, fent la coordinació ì pedagògica dels centres a l'Escola Pia de Catalunya. El ì seu recorregut professional l'ha portada a la recerca de ì línies de treball que permetessin apropar la teoria a la ì pràctica, centrant la seva atenció en la seqüència dels ì processos didàctics i les estratègies d'aprenentatge. Ha ì estat coordinadora de la revista de l'Escola Pia de ì Catalunya «Papers», dirigeix grups de recerca i participa ì en el procés de renovació metodològica a l'Escola Pia de ì Catalunya, on intervé en el disseny dels plans de ì formació dels equips directius i educatius. Fa formació i ì assessorament a les escoles. Ha collaborat amb diferentsa ì entitats de Catalunya fent formació i assessorament. Ha ì collaborat en equips de treball estudiant el currículum ì de la LOE i fent el desplegament per les competències ì centrat l'atenció en la competència d'autonomia i ì iniciativa personal. Exerceix de docent a secundària i ì batxillerat i coordina el projecte d'implantació de la ì tecnologia (TAC) a l'escola. Ha collaborat a Cuadernos de Pedagogía, Guix i Aula de ì Innovación Educativa. Ha publlicat llibres amb ì l'Editorial Graó. Ha participat en projectes de ì cooperació educativa, fent cursos de formació i tallers a ì educadors a Guatemala, El Salvador i Cuba.

Aprender a ser

París Pujol, Eulàlia

Sinopsi de Aprender a ser
Por una pedagogía de la interioridad

Aquest llibre ofereix un ventall de mirades sobre la importància de l’aprenentatge bàsic de l’aprendre a ser que s’hauria de donar a l’escola. És una invitació a la reflexió i a l’acció que mostra aportacions científiques i acadèmiques, des de l’ètica, la filosofia i la neurociència que posen de manifest l’atenció necessària al desenvolupament de la dimensió emocional, psicològica i espiritual del mateix ser. Al mateix temps es presenten pràctiques en contextos educatius diversos que promouen la cura de l’interior, des de la vessant anímica, espiritual i emocional. Ensenyar aquests aprenentatges forma part del repte dels professionals de l’educació en una societat accelerada i escindida.

PUBLICACIONS DE París Pujol, Eulàlia