Pascual Baños, Carmina

Pascual Baños, Carmina

Carmina Pascual Baños és llicenciada en Educació Física i doctora en Pedagogia. Actualment, és catedràtica de l'Escola Universitària la Universitat de València i imparteix l'assignatura de Didàctica de l'Educació Física a l'E.U.de Magisteri Ausiàs March. La seva investigació se centra en la formació inicial del professorat d'educació física basada en la reflexió crítica i la resolució de conflictes a l'aula. Ha estat professora convidada a Austràlia i als EUA (University of Northern Colorado). És autora de llibres i articles sobre aquesta temàtica.

Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte

Pascual Baños, Carmina

Sinopsi de Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte

L’aplicació del Programa de Responsabilitat Personal i Social en diversos centres educatius del nostre país ha permès, com ja ho està fent amb èxit en el context americà des de fa més de trenta anys, mostrar la seva efectivitat entre els nostres escolars, proporcionant una guia concreta d’actuació, aportant exemples d’unitats didàctiques i tècniques de treball que poden resultar d’especial utilitat a tots aquells que desitgin donar un tomb a l’educació i que pretenguin col·laborar en la solució d’alguns problemes que actualment ens planteja la societat.

PUBLICACIONS DE Pascual Baños, Carmina