Pellicer Royo, Irene

Pellicer Royo, Irene

Movimiento y lenguajes transversales para aprendizajes saludables

Pellicer Royo, Irene

Sinopsi de Movimiento y lenguajes transversales para aprendizajes saludables

Aborda el desenvolupament del benestar i la millora de la salut des de diferents perspectives i àmbits (educació física, dansa, psicomotricitat, literatura, arts plàstiques i escèniques) amb l'objectiu d'oferir coneixements i recursos que permetin prendre decisions de manera autònoma i conscient davant diverses opcions de conductes saludables. A través dels diferents capítols es presenten propostes dirigides a promoure noves estratègies d'aprenentatge a partir de metodologies diverses, inclusives i sostenibles, orientades al desenvolupament d'una salut integral (física, mental, emocional, interior i social), prenent com a eix fonamental el coneixement del cos i del moviment.

PUBLICACIONS DE Pellicer Royo, Irene