Perrenoud, Philippe

Perrenoud, Philippe

Philippe Perrenoud és sociòleg i professor a la Universitat de Ginebra. Els seus treballs sobre la creació de desigualtats i de fracàs escolar l'han portat a interessar-se pel tractament de la diversitat en l'ensenyament i, de forma més global, pel currículum, el treball escolar i les pràctiques pedagògiques, la innovació i la formació del professorat. És autor de nombrosos llibres, entre d'altres, Métier d'élève et sens du travail scolaire (ESF), La pédagogie a l'école des différences (ESF), La construcción del éxito y del fracaso escolar (Morata) i Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar, publicat recentment per l'editorial Graó.

La organización del trabajo, clave para cualquier educación diferenciada

Perrenoud, Philippe

Sinopsi de La organización del trabajo, clave para cualquier educación diferenciada

Es parla molt de reduir les desigualtats però no es fa res convincent sobre aquest tema. Quan els privilegiats s'agrupen en unes escoles i els desfavorits en unes altres, cal articular la pedagogia diferenciada a la classe i la lògica de suport a tot un centre escolar, o fins i tot a una «àrea d'educació prioritària».

La pedagogia diferenciada implica una profunda evolució del sistema educatiu, una nova organització del treball que, al seu torn, requereixi una altra forma d'exercir la professió i, per tant,  una formació dels docents més especialitzada en didàctica, en avaluació, en gestió de l'heterogeneïtat, però també un desenvolupament de competències col·lectives a nivell d'equips i centres escolars.

 

PUBLICACIONS DE Perrenoud, Philippe