Piñán Suárez, Berta

Piñán Suárez, Berta

La composición escrita (de 3 a 16 años)

Piñán Suárez, Berta

Sinopsi de La composición escrita (de 3 a 16 años)

Mètode analític, mètode globalitzat, concepció constructivista, aprenentatge dialògic, etc. són aproximacions conceptuals i metodològiques per a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura.

A les pàgines d’aquest llibre, el lector trobarà reflexions i propostes per treballar la composició escrita des de l’escola infantil fins a l’educació secundària obligatòria.

PUBLICACIONS DE Piñán Suárez, Berta