Polonio Rubio, Raquel

Polonio Rubio, Raquel

Raquel Polonio Rubio és llicenciada en Sociologia i, actualment, becària en el Centre Superior d'Innovació Educativa de la Universitat Pública Navarra, on col·labora amb la realització de materials didàctics.

Territorios de la infancia

Polonio Rubio, Raquel

Sinopsi de Territorios de la infancia
Diálogos entre arquitectura y pedagogía

Aquest és un viatge per a aquells que vulguin acompanyar la infància observant-ne els processos de coneixement en relació amb l’espai: pedagogs, artistes plàstics, arquitectes, mestres, mares i pares. Un viatge que ens descobreix l’espai vinculat al cos, generat des de l’acció, activat per les relacions entre els objectes, espai que es comprèn com una envolupant en transformació constant, en osmosi amb l’entorn.
En aquest viatge es recuperen projectes que conquereixen tant espais urbans com escolars, arribant fins al disseny d’objectes que guarden una sensibilitat especial vers la infància. Així és com, explorant l’imaginari d’experiències especials subjacents en els jocs i els contes populars infantils, emergeixen els territoris del joc, de la intimitat domèstica al desig d’una ciutat més lúdica i el retrobament d’aquesta amb l’escola. 

PUBLICACIONS DE Polonio Rubio, Raquel