Pose Porto, Héctor Manuel

Pose Porto, Héctor Manuel

Héctor Manuel Pose Porto és doctor en Psicopedagogia per la Universitat de A Coruña, de la qual és professor a la Facultat d'Educació. Anteriorment, havia estat tècnic municipal del Departament d'Educació i Cultura de la Generalitat de Catalunya. Actualment, compagina la seva activitat docent amb la direcció de la revista Interea Visual i la coordinació de diversos equips d'investigació entorn a la gestió i l'animació sociocultural en el marc de les polítiques culturals.

La cultura en las ciudades

Pose Porto, Héctor Manuel

Sinopsi de La cultura en las ciudades
Un quehacer cívico-social

Aquest llibre entrellaça una sèrie de reflexions al voltant del paper que ha de desenvolupar l'anomenada «sociocultura» en els governs de les ciutats i la seva acció cultural, de manera que resulta un manual excel·lent per als responsables polítics i tècnics d'aquestes ciutats.

PUBLICACIONS DE Pose Porto, Héctor Manuel