Pozo Municio, Juan Ignacio

Pozo Municio, Juan Ignacio

Juan Ignacio Pozo Municio és pofessor de la Universitat Autònoma de Madrid. Ha estudiat l'adquisició de coneixements específics en diferents dominis i és autor d'obres com ara Aprendices y maestros, Adquisición de conocimiento o La práctica del asesoramiento educativo a examen (aquesta última juntament amb Carles Monereo).

Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria

Pozo Municio, Juan Ignacio

Sinopsi de Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.

PUBLICACIONS DE Pozo Municio, Juan Ignacio