Puig Rovira, Josep Maria

Puig Rovira, Josep Maria

Catedràtic de teoria de l’educació a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i membre del GREM (Grup de Recerca en Educació Moral). Imparteix classes de teoria de l’educació i educació en valors en cursos de grau i màster. Ha participat en diverses col·leccions de materials d’educació en valors i ciutadania per a alumnes de primària i secundària publicats per l’Editorial Text-La Galera. Ha coordinat l’Oficina d’ApS de la Facultat d’Educació i ha col·laborat amb el Centre Promotor de l’ApS. És autor, entre d’altres, d’obres com: La educación moral en la enseñanza obligatoria (Horsori, 1995), Aprender a dialogar (Infancia y Aprendizaje, 1995), La construcción de la personalidad moral (Paidós, 1996), Prácticas morales (Paidós, 2003), La tarea de educar (Octaedro, 2006) i, en col·laboració, Tutoría (Alianza Editorial, 2003), Competencia en autonomía e iniciativa personal (Alianza Editorial, 2003), Les set competències bàsiques per educar en valors (Graó, 2007), Aprendizaje Servicio. Educar para la ciudadanía (Octaedro, 2007), Aprendizaje Servicio. Educación y compromiso cívico (Graó, 2009), Comprimís cívic i aprenentatge a la universitat (Graó, 2012), Cultura moral y educación (Graó, 2012).

Pedagogía de la acción común

Puig Rovira, Josep Maria

Sinopsi de Pedagogía de la acción común

La pedagogia de l'acció comuna sosté que el desenvolupament personal i la formació ciutadana s'aconsegueixen actuant en la realitat per transformar-la. L'educació ha de contribuir a canviar les formes de vida injustes i insostenibles. És una educació que promou el compromís i mira el futur amb esperança.

En la pràctica educativa, l'acció comuna es concreta en la metodologia de l'aprenentatge servei. Una proposta que inspira una àmplia gamma d'experiències educatives en les quals l'aprenentatge curricular i vital dels participants es vincula a la realització d'un servei altruista a la comunitat, que es duu a terme amb l'objectiu de produir una millora real en una parcel·la del seu entorn. Aquestes experiències adquireixen tot el seu valor quan la reflexió els afegeix una profunda dimensió personal, social i cívica.

PUBLICACIONS DE Puig Rovira, Josep Maria