Puigdellívol Aiguadé, Ignasi

Puigdellívol Aiguadé, Ignasi

Educador i professor en diferents institucions vinculades ì a l'educació especial des de 1972, actualment és ì catedràtic (EU) de didàctica a la Universitat de ì Barcelona (on ha estat degà de la Facultat de Formació ì del Professorat) i investigador del Centre Especial ì d'Investigació en Teories i Pràctiques Superadores de les ì Desigualtats (CREA). Va formar part del Grup de Treball (Joint Project) ì d'Educació Especial de l'ATTE (European Teacher Trainning ì Association), i ha desenvolupat la seva tasca ì principalment a Holanda, Regne Unit, Grècia i l'Estat ì espanyol. Entre 1997 i 2001 va assessorar el Proyecto de ì Integración Educativa a Mèxic amb el suport del Fondo ì Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España. ì El 2002 aquest projecte fou assumit com a programa ì educatiu per la Secretaria d'Educació, i es va convertir ì en Programa Nacional. Actualment és investigador del ì projecte integrat INCLUD-ED, que té com a objectiu ì identificar els components inclusius i excloents dels ì sistemes educatius de la Unió Europea i els seus efectes ì en la cohesió social. Entre les seves publicacions destaquen Necessitats ì Educatives Especials (Eumo, 1992), Programación de aula y ì adecuación curricular (Graó, 1993), Estratègies ì d'Integració (Rosa Sensat-FPCH, 1995), La educación ì especial en la escuela integrada (Graó, 1998. Sisena ì edició revisada i ampliada el 2005) i Comunidades de ì aprendizaje. Transformar la educación (Graó, 2002), ì aquest darrer en collaboració.

Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva

Puigdellívol Aiguadé, Ignasi

Sinopsi de Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva
Una visión interactiva y comunitaria

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.

PUBLICACIONS DE Puigdellívol Aiguadé, Ignasi