Pujolàs Maset, Pere

Pujolàs Maset, Pere

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Ciències de ì l'Educació) (UAB), Doctor en Pedagogia (UdG), Màster en ì Intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular ì (UB). Professor titular de la Facultat d'Educació de la ì Universitat de Vic. Professor del Màster Interuniversitari en Educació ì Inclusiva (Universitat de Vic - Universitat de les Illes ì Balears - Universitat de Lleida). Professor del "Curso de experto universitario en ì aprendizaje cooperativo". Universidad de Alcalá de ì Henares. Experiència docent com a mestre de taller de fusteria en ì un Institut de Formació Professional. Assessor psicopedagògic en un Equip d'Orientació i ì Assessorament Psicopedagògic (EAP). Temes de recerca: Estructuració cooperativa de ì l'aprenentatge; educació Inclusiva; estratègies ì d'autoregulació de l'aprenentatge i de personalització de ì l'ensenyament. Coordinador del Grup de Recerca sobre Atenció a la ì Diversitat (GRAD), de la Universitat de Vic. Coordinador de dos projectes de recerca I+D finançats pel ì Ministeri de Ciència i Innovació: Projecte PAC-1 ì (2006-09), Projecte PAC-2 (2010-13) Publicacions: PUJOLÀS, P. (2001): Atención a la diversidad y ì aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. ì Archidona: Aljibe. PUJOLÀS, P. (2003): Aprendre junts alumnes diferents. Els ì equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Vic: Eumo ì Editorial. PUJOLÀS, P. (2004): Aprender juntos alumnos diferentes. ì Barcelona: Eumo-Octaedro. PUJOLÀS, P. (2008): Nueve ideas clave. El aprendizaje ì cooperativo. Barcelona: Graó.

Orientación Educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza

Pujolàs Maset, Pere

Sinopsi de Orientación Educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.

PUBLICACIONS DE Pujolàs Maset, Pere