Quiles Cabrera, M.ª Carmen

Quiles Cabrera, M.ª Carmen

Enredos de palabras: gramática y uso de la lengua en nuevos espacios de comunicación

Quiles Cabrera, M.ª Carmen

Sinopsi de Enredos de palabras: gramática y uso de la lengua en nuevos espacios de comunicación
Investigación en didáctica de la lengua

Ofereix una recerca que aporta un enfocament pragmàtic innovador per a l’ensenyament de la llengua en els espais emergents del segle xxi.

S’aporten qüestions sobre l’evolució de l’ensenyament de la gramàtica i s’ofereixen metodologies eficaces que troben l’equilibri entre allò que és analògic i allò que és digital, sense oblidar que les situacions i espais comunicatius actuals han creat una permeabilitat d’allò que és oral i escrit, això és, unes realitats (grafits, tatuatges, publicitat, espais en xarxa, et.) a les quals cal atendre.

PUBLICACIONS DE Quiles Cabrera, M.ª Carmen