Quiles Cabrera, M.ª Carmen

Quiles Cabrera, M.ª Carmen

Comunicación y lectoescritura: nuevos paradigmas

Quiles Cabrera, M.ª Carmen

Sinopsi de Comunicación y lectoescritura: nuevos paradigmas

La comunicació humana en el segle xxi s'estableix a partir de nous paradigmes que engloben pràctiques de lectura i escriptura diverses: des d'aquelles que recuperen i actualitzen elements i realitats estretament relacionats amb la mitologia fins a les que tenen a veure amb noves formes de lectoescriptura, que exigeixen una nova comunicació lingüística en contextos diversos, entre els quals es troben tots aquells vinculats amb les competències digitals i la posada en pràctica d'aquestes a les aules universitàries. Tot això sense oblidar els llenguatges i discursos que ens ofereix la literatura.

PUBLICACIONS DE Quiles Cabrera, M.ª Carmen