Ramos Sabaté, Joan Marc

Ramos Sabaté, Joan Marc

És filòleg i doctor en Ciències de l'Educació (amb ì especialització en didàctica de la llengua i la ì literatura). Ha treballat en diversos instituts ì d'educació secundària, on ha impartit classe en tots els ì nivells educatius i ha participat en càrrecs de ì coordinació. Actualment, exerceix com a professor de ì llengua catalana i literatura a l'Institut Premià de Mar. ì Està vinculat al Departament de Didàctica de la Llengua i ì la Literatura de la UB des de 1996 i, durant els cursos ì 2009-2011, va ser professor de grau de primària i màster ì de secundària. Ha participat en congressos internacionals i collabora en ì la formació permanent del professorat d'educació ì secundària. Ha publicat articles i capítols de llibre ì difonent els seus treballs al voltant de la formació ì lectoliterària de l'alumnat, l'avaluació formativa i ì l'enfocament competencial. En el marc del grup de treball ì de l'ICE de la UB ARA (Aplicació de la Investigació per a ì l'Aula) ha publicat Abordemos las competencias en el área ì de lengua. En el bloc personal Didàctica es poden consultar algunes ì de les seves activitats. Línies d'investigació: creació de materials didàctics, ì formació i desenvolupament de la competència literària a ì través dels gèneres; avaluació en l'àrea de llengua; ì ensenyament actiu de les estratègies de lectura; la ì recepció literària; la programació i avaluació per ì competències bàsiques. És membre del Consell de Redacció ì de la revista Dotze18 i Aula de Secundaria de l'editorial ì Graó.

Lengua Castellana y Literatura.

Ramos Sabaté, Joan Marc

Sinopsi de Lengua Castellana y Literatura.
Investigación, innovación y buenas prácticas

Enllaç al material complementari.

Aquest volum consta de dues parts diferenciades: la primera, gira al voltant del pràcticum i proposa de vies de reflexió i indagació sobre la pròpia pràctica d’ensenyar Llengua i Literatura; la segona, ofereix exemples concrets, clars i ordenats, sobre com procedir en l’ensenyament de l’escriptura, la literatura, la publicitat, la gramàtica o la llengua oral. Totes elles es completen amb una panoràmica extensa de treballs pràctics i referències documentals.

PUBLICACIONS DE Ramos Sabaté, Joan Marc