Recio Cáceres, Carolina

Recio Cáceres, Carolina

Llicenciada en Sociologia i membre del Centre de Recerca d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment treballa com a investigadora en formació en aquest mateix centre d'investigació.

Los bancos de tiempo

Recio Cáceres, Carolina

Sinopsi de Los bancos de tiempo
Experiencias de intercambio no monetario

En una societat canviant i tecnologitzada com la nostra, on les variables espai i temps es resignifiquen, s’imposa la necessitat de repensar-les. En especial en el marc de l’acció comunitària on espai i temps són fonamentals. És sabut per tothom que el temps, avui en dia, ha esdevingut un bé escàs, per això també ha esdevingut tot un desafiament pensar en alternatives que condueixin a aconseguir temps i temps de qualitat. És per aquest motiu que ens hem plantejat dedicar un llibre que reflexioni sobre la utilització del temps i les possibilitats de redefinir d’una manera més equitativa i social com utilitzar-lo. Oferim, doncs, en aquest llibre una visió dels bancs de temps entesos com un recurs comunitari per resoldre els problemes de temps de la vida quotidiana de les persones, al mateix temps que presenta les xarxes d’intercanvi de coneixement, un lloc on els que hi participen cedeixen els seus sabers i els seus temps per poder ensenyar i aprendre. Ambdues iniciatives es relacionen amb el temps i ens ofereixen la possibilitat de repensar-lo, ja sigui com a dedicació, ja sigui com a element clau en les relacions comunitàries.

PUBLICACIONS DE Recio Cáceres, Carolina