Rivero García, Magdalena

Rivero García, Magdalena

Valoración de la enseñanza de la lengua oral

Rivero García, Magdalena

Sinopsi de Valoración de la enseñanza de la lengua oral
Escala EVALOE

Aquest llibre aborda el repte de potenciar l’ús de la llengua oral a l’aula oferint un instrument pràctic i funcional, l’escala EVALOE, que ajudarà a valorar els processos d’interacció en l’ensenyament de la llengua oral i a proposar-los estratègies de millora.

La fonamentació teòrica de l’escala de valoració és una garantia de la qualitat de l’instrument i està avalada pel sòlid procés de construcció, en el qual han combinat la participació d’experts amb anàlisis psicomètriques aplicades als dos elements de l’escala: l’observació i l’entrevista.

A les seves pàgines hi trobareu un instrument d’anàlisi de la pràctica educativa, així com propostes i reflexions interessants i útils sobre la millora de la competència comunicativa (parlar i escoltar) dels alumnes des d’una perspectiva ecofuncional. Per bé que se centra en les escoles inclusives d’educació infantil i primària, no resulta menys útil en els entorns d’educació especial.

PUBLICACIONS DE Rivero García, Magdalena