Rochera Villach, M. José

Rochera Villach, M. José

Maria José Rochera Villach és professora a la Universitat de Barcelona. Els seus interesos s'orienten cap a l'estudi dels processos d'interacció, comunicació i aprenentatge en entorns educatius presencials, semipresencials i en línia.

Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC

Rochera Villach, M. José

Sinopsi de Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC
Pautas e instrumentos de análisis

L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

PUBLICACIONS DE Rochera Villach, M. José