Rodríguez Gonzalo, Carmen

Rodríguez Gonzalo, Carmen

Professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València.

Multimodalidad y didáctica de las literaturas

Rodríguez Gonzalo, Carmen

Sinopsi de Multimodalidad y didáctica de las literaturas

Aquest llibre ens parla d'educació literària, de continuïtats i de canvis, d'innovacions i de falses renovacions en l'àmbit de la formació literària i l'hàbit lector.

Identifica els principals reptes i desafiaments en la formació de lectors i de mediadors en la societat digital del segle xxi, caracteritzada per la complexitat comunicativa multimedial i multimodal, i per la hibridació del que és analògic i el que és digital. Un ecosistema de lectura, en canvi, que demanda possiblement una síntesi enriquidora de la cultura lletrada i la cultura digital.

PUBLICACIONS DE Rodríguez Gonzalo, Carmen