Rojo Ariza, M.ª del Carmen

Rojo Ariza, M.ª del Carmen

Maria del Carmen Rojo Ariza. Historiadora i arqueòloga. Investigadora del programa FPU. Especialitzada en arqueologia pública i del conflicte. maycarojoar@ub.edu

1714 a l'aula

Rojo Ariza, M.ª del Carmen

Sinopsi de 1714 a l'aula
100 Propostes didàctiques (primària i secundària)

Les cent propostes didàctiques que es presenten en aquest llibre s’agrupen al voltant de blocs temàtics adreçats a primària i a secundària, susceptibles també de ser emprades en els espais no formals d'ensenyament i aprenentatge.

Les activitats són obertes, es poden tancar i perfilar segons les necessitats dels destinataris. S'articulen a partir d'una lògica doble, d'una banda, tracten continguts històrics significatius per tal de donar-los a conèixer i, de l'altra, pretenen potenciar la formació metodològica i procedimental en el camp de l'estudi del passat. Es tracta d'una proposta didàctica que incideix en la cientificitat de la història per tal d'entendre millor els components del passat que ajuden a entendre el nostre present.

PUBLICACIONS DE Rojo Ariza, M.ª del Carmen