Romera Ciria, Magdalena

Romera Ciria, Magdalena

Magdalena Romera-Ciria és professora titular de llengua espanyola a la Universitat Pública de Navarra. Imparteix docència de llengua espanyola i ensenyament de la llengua al professorat en formació en els graus de Mestre en Educació Primària i Infantil i en el Màster d'Educació Secundària. El seu àmbit de recerca se centra en aspectes de l'estructura de la llengua en contextos comunicatius orals i en el paper dels recursos lingüístics en la interacció social. Ha publicat treballs en lingüística aplicada i en sociolingüística, especialment relacionats amb l'anàlisi de la perspectiva de gènere en la llengua i a les aules, en revistes i llibres nacionals i internacionals. magdalena.romera@unavarra.es

Didáctica de la lengua, multimodalidad y nuevos entornos de aprendizaje

Romera Ciria, Magdalena

Sinopsi de Didáctica de la lengua, multimodalidad y nuevos entornos de aprendizaje

Aquest llibre aborda aspectes crucials en la innovació en didàctica de la llengua.  Es presenten intervencions didàctiques innovadores a partir de l'ús de repositoris multimèdia, de dispositius mòbils o de vídeos educatius. La intel·ligència artificial també s’hi suma a l'ensenyament i s'investiga com les eines automatitzades es poden  utilitzar per a la producció i correcció de textos.

El pas a la docència virtual, l'adaptació de l'avaluació a distància o el paper de docents i famílies a l'era COVID s'aborden com a qüestions essencials en aquest nou escenari.

PUBLICACIONS DE Romera Ciria, Magdalena