Rosell Bultó, Carme

Rosell Bultó, Carme

Alumnado con discapacidad motriz

Rosell Bultó, Carme

Sinopsi de Alumnado con discapacidad motriz

S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

PUBLICACIONS DE Rosell Bultó, Carme