Rozenblum de Horowitz, Sara

Rozenblum de Horowitz, Sara

Sara Rozenblum de Horowitz és doctora en Psicologia Clínica i llicenciada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires. És assessora en negociació i mediació en els jutjats de família de la capital federal i de la província de Buenos Aires, i mediadora núm. 15 del Ministeri de Justícia. Capacitació en Negociació i Mediació a l'Escola de Lleis de Harvard, anys 1993, 1994 i 1995. És membre de l'Association for Conflict Resolution (ACR) d'Estats Units (fusió d'SPIDR --Society of Professionals in Dispute Resolution', AFM --Academy of Family Mediators-' i CREnet--Conflict Resolution in Education Network--). També és docent a distància de la Universitat Transcend de Suïssa i membre i assessora de la Comissió d'Educació per a la Pau, International Peace Research Association (IPRA) de Dinamarca. És autora de Adoptar. Lo legal, lo psicológico, lo social (1990)

Mediación

Rozenblum de Horowitz, Sara

Sinopsi de Mediación
Convivencia y resolución de conflictos en la comunidad

Aquest llibre aporta una visió global de la mediació, insistint especialment en la figura del mediador, en la comunicació –un component especial de la relació social i educativa—i en els prejudicis de diferent tipus que, sovint, bloquegen les possibilitats d’afrontar amb èxit la resolució d’un conflicte. Així mateix, inclou una proposta de mediació basada en el mètode Transcend, de Johan Galtung. Aquest mètode busca canalitzar el conflicte vers una solució que no origini violència i és en aquest sentit que Galtung denomina el mediador «treballador del conflicte» i «treballador de la pau». Probablement un dels aspectes de més interès d’aquest llibre sigui l’enfocament didàctic: juntament amb el text explicatiu s’inclouen propostes d’activitats pensades per a l’aprenentatge de conceptes sobre mediació. L’autora evidencia la seva condició de formadora donant a aquestes activitats, seqüenciades curosament, i a l’estudi de casos, una vivesa que fa que la seva lectura esdevingui un exercici molt recomanable per a qui vulgui iniciar-se en la mediació en la comunitat.

PUBLICACIONS DE Rozenblum de Horowitz, Sara