Rubio Serrano, Laura

Rubio Serrano, Laura

Planificación de proyectos socioeducativos participativos

Rubio Serrano, Laura

Sinopsi de Planificación de proyectos socioeducativos participativos

Aquest és un llibre sobre com planificar projectes socioeducatius amb la particularitat que aquests projectes han d'estar pensats per afavorir la participació dels seus destinataris i destinatàries. Es tracta d'un text sobre planificació socioeducativa i, alhora, sobre participació en projectes socials i educatius.

Es proposen criteris per a la fonamentació, suggeriments i exemples per proporcionar un material que pugui resultar útil a qui vol preocupar-se per fer una bona planificació socioeducativa i, alhora, fer-la de la manera més participativa possible.

PUBLICACIONS DE Rubio Serrano, Laura