Ruiz Bikandi, Uri

Ruiz Bikandi, Uri

Libros de texto y enseñanza de la gramática

Ruiz Bikandi, Uri

Sinopsi de Libros de texto y enseñanza de la gramática

Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

PUBLICACIONS DE Ruiz Bikandi, Uri