Ruiz Flores, Maria Teresa

Ruiz Flores, Maria Teresa

va estudiar filologia hispànica a la Universitat de les ì Illes Balears i és màster en traducció de l'anglès per la ì Universitat Complutense de Madrid. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera ì professional en l'ensenyament de l'anglès com a llengua ì estrangera en diferents instituts d'educació secundària, ì la qual cosa l'ha dut a transferir part dels enfocaments ì propis de l'ensenyament de destreses instrumentals en ì llengua estrangera a l'ensenyament de la llengua. En la seva experiència docent impartint llengua a alumnat ì de diversificació, aquesta professora va observar que ì molts d'aquests alumnes, per realitzar les tasques ì escolars, substituïen els processos cognitius inherents a ì la comprensió i a la redacció per un simple maneig ì mecànic de significants. Després d'una sèrie ì d'observacions sistemàtiques va anomenar aquesta ì estratègia dependència del que és literal, la va difondre ì en diversos articles i es va centrar a esbrinar quines ì circumstàncies afavorien la seva aparició. El concepte de dependència del que és literal i la ì caracterització d'aquest fenomen constitueixen l'eix del ì seu llibre sobre avaluació d'escriptura (Graó, 2009), ja ì que l'avaluació i el disseny de les tasques són les dues ì eines més eficaces per combatre aquesta estratègia que ì allunya l'alumne de la possibilitat de continuar ì aprenent. Maite Ruiz Flores ha realitzat també investigacions sobre ì la redacció en llengua estrangera en alumnes de ì batxillerat (sense publicar) i ha tractat el tema de la ì socialització de l'alumnat, definint estratègies de ì detecció i intervenció

Evaluación de lengua escrita y dependencia de lo literal

Ruiz Flores, Maria Teresa

Sinopsi de Evaluación de lengua escrita y dependencia de lo literal

Molts alumnes semblen eludir la seqüència lectura-comprensió-redacció en favor d'un maneig mecànic de significants que els permeti satisfer (aparentment si més no) els objectius de la tasca. Aquesta estratègia de baix nivell, capaç de simular comprensió i escriptura prescindint dels processos cognitius que aquestes tasques requereixen, és el que s'anomena «dependència d'allò que és literal». L'anàlisi d'aquest fenomen és clau per redefinir la nostra concepció de l'error. El llibre, tanmateix, va més enllà perquè pretén contribuir a una reflexió crítica sobre els objectius amb què fem escriure els nostres alumnes i les tasques que els proposem.

PUBLICACIONS DE Ruiz Flores, Maria Teresa