Sáinz de Vicuña, Paloma

Sáinz de Vicuña, Paloma

Educar en el aula de 2 años

Sáinz de Vicuña, Paloma

Sinopsi de Educar en el aula de 2 años
Una propuesta metodológica

Aquest llibre proposa una metodologia per a educadors i mestres de les aules de 2 a 3 anys basada en quatre puntals: el disseny de l'ambient (aula, espais comuns, mobiliari, materials, etc.); les relacions personals (amb les famílies, entre iguals, amb cada nen i nena); la vida quotidiana i, finalment, l'organització d'activitats que combinin el petit grup amb el joc lliure dels nens i nenes (joc simbòlic, joc de construcció, la rotllana, taller de plàstica, psicomotricitat, etc.). L'autora considera que el joc ha d'ocupar un lloc primordial i que les activitats en petit grup permeten una atenció individualitzada i una resposta millor a les característiques d'aquestes edats.

PUBLICACIONS DE Sáinz de Vicuña, Paloma