Sánchez Martín, Ricardo

Sánchez Martín, Ricardo

Ricardo Sánchez Martín és professor de sociologia de l'activitat física i l'esport, professor de metodologia i mètodes d'investigació, i coordinador de formació contínua i títols propis a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. És antropòleg i forma part del Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat de la Universitat Ramon Llull.

La inteligencia corporal en la escuela

Sánchez Martín, Ricardo

Sinopsi de La inteligencia corporal en la escuela
Análisis y propuestas

L’escola hauria de donar més importància al cos i, des del camp de la motricitat, hem d’atendre de manera exhaustiva l’educació corporal. Una societat com la nostra, avui dia força obsessionada amb el cos, hauria de tenir a l’escola un lloc de reflexió i anàlisi del que és corporal, així com aplicacions de pràctiques corporals específiques.
Els capítols que conformen aquest text aporten reflexions i aplicacions didàctiques pel que fa als models corporals a la societat, la seva publicitat i els estereotips; sobre la corporalitat en les arts escèniques; sobre la seva incidència en la intel·ligència corporal i en com analitzar la comunicació paraverbal de discents i docents.

PUBLICACIONS DE Sánchez Martín, Ricardo