Scheuer Rubiños, Nora

Scheuer Rubiños, Nora

Nora Scheuer Rubiños és investigadora del Consell Nacional d'Investigacions Científiques i Tècniques d'Argentina. El seu interès se centra en l'aprenentatge de l'escriptura i de la matemàtica, principalment en nens preescolars i escolars. Ha escrit nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals.

Aprender a dibujar y a escribir

Scheuer Rubiños, Nora

Sinopsi de Aprender a dibujar y a escribir
Las perspectivas de los niños, sus famílias y maestros

Aquest llibre se situa en el camp de la investigació de les concepcions d’infants, famílies i mestres sobre l’aprenentatge. Proposa pensar en el dibuix i l’escriptura com a activitats la comprensió de les quals requereix tenir en compte múltiples dimensions (socioculturals, representacionals, metacognitives, perceptivomotrius i educatives) i l’aprenentatge de les quals planteja desafiaments particulars.
Dóna compte de les perspectives de tres-cents infants entrevistats en escoles de nivell inicial i primari, tot centrant-se en les seves concepcions sobre l’aprenentatge del dibuix i la seva evolució durant l’escolarització; tot explorant, també, com conceben els infants les relacions entre dibuix i escriptura i sintetitzant l’evolució de les concepcions de infants de cinc a dotze anys sobre l’aprenentatge de l’escriptura.

 

PUBLICACIONS DE Scheuer Rubiños, Nora