Sellarès Viola, Rosa

Sellarès Viola, Rosa

És doctora en psicologia i llicenciada en pedagogia terapèutica. És directora de la Fundació PRESME (Pro Educació i Salut Mental). Treballa com a psicòloga clínica, coordina projectes en l'àmbit de la prevenció i el desenvolupament comunitari i desenvolupa activitats de formació i supervisió.

Alumnado en situación de estrés emocional

Sellarès Viola, Rosa

Sinopsi de Alumnado en situación de estrés emocional

Llibre que parteix de les característiques específiques del nen (temperament, tipus d'aferrament.) per emfatitzar ràpidament les possibilitats de la relació educativa en la millora de la seva salut mental, afavorint la seva seguretat, el seu equilibri i la seva confiança. A través d'exemples concrets es reflexiona sobre diferents graus de problemes psicològics, així com les respostes que els mestres poden donar davant d'ells des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies. Els llibres d'aquesta collecció tracten de la diversitat i de com afrontar-la a l'escola i han estat pensats per ajudar els docents oferint propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples perquè tots els alumnes puguin aprendre i participar a l'aula juntament amb els seus companys.

PUBLICACIONS DE Sellarès Viola, Rosa