Simón Rodriguez, M. Elena

Simón Rodriguez, M. Elena

Elena Simón Rodríguez és professora de francès de secundària. Fundadora i experta del Feminari d'Alacant en qüestions de gènere i de coeducació. Col'laboradora docent en programes locals, autonòmics, europeus i universitaris de formació per a la igualtat d'oportunitats. És autora i coautora de nombrosos articles, ponències, materials i capítols en publicacions especialitzades i autora de Democracia vital: mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía.

Ciutadania, poder i educació

Simón Rodriguez, M. Elena

Sinopsi de Ciutadania, poder i educació

Ecologia, territori, gènere, multiculturalisme, globalització, democràcia i ciutadania són conceptes d'un discurs que compromet a l'escola amb una proposta d'emancipació del subjecte a través del saber.

PUBLICACIONS DE Simón Rodriguez, M. Elena