Siqués Jofré, Carina

Siqués Jofré, Carina

Carina Siqués Jofré és professora titular de l'Escola Universitària de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Girona i forma part del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya, Cultura i Educació. Durant anys s'ha dedicat a l'estudi de la metodologia implicada en l'ensenyament d'una llengua estrangera. Darrerament, s'ha centrat en l'anàlisi de la pràctica educativa en els programes de canvi de llengua de la llar a l'escola en contextos escolars amb un gran nombre de nenes i nens estrangers i a la sistematització del treball metodològic a les aules d'acollida.

Llengua, escola i immigració: un debat obert

Siqués Jofré, Carina

Sinopsi de Llengua, escola i immigració: un debat obert

L'augment de l'heterogeneïtat identitària, lingüística, etc., planteja problemes fins ara desconeguts. Aquest llibre discuteix les possibilitats dels sistemes educatius de promoure un bon coneixement de català.

PUBLICACIONS DE Siqués Jofré, Carina