Solbes Matarredona, Jordi

Solbes Matarredona, Jordi

Jordi Solbes Matarredona és doctor en ciències físiques i, durant molts anys, catedràtic de secundària de física i química. En aquest període també s’ha dedicat a la formació de professorat en centres de professors i en molts cursos nacionals i internacionals. Recentment ha ingressat com a professor titular d’universitat al Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València on es dedica a la formació inicial de mestres i professors de secundària. Investiga sobre la utilització de les relacions CTS i la història de les ciències a l’educació científica, dificultats d’aprenentatge i disseny i avaluació de seqüències didàctiques de ciències per superar-les, argumentació i pensament crític en l’ensenyament de les ciències, ciència recreativa, etc. Sobre aquests temes ha dirigit tretze tesis doctorals i ha publicat més de cent articles a les revistes més prestigioses de l’àrea

Física y Química. Complementos de formación disciplinar

Solbes Matarredona, Jordi

Sinopsi de Física y Química. Complementos de formación disciplinar

Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

PUBLICACIONS DE Solbes Matarredona, Jordi