Soler Prats, Josep M.

Soler Prats, Josep M.

Mestre i psicòleg. Màster en intervenció psicopedagògica i assessorament curricular (UB). Ha treballat de mestre a l'escola primària, de psicòleg, en la pràctica privada i com a assessor psicopedagògic (EAP Baix Empordà) i professor associat a la UdG. Ha impartit formació i ha participat en actuacions diverses de la relació família-escola-entorn

El asesoramiento psicopedagógico a debate

Soler Prats, Josep M.

Sinopsi de El asesoramiento psicopedagógico a debate

El llibre planteja una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de repensar i adaptar l'orientació i l'assessorament psicopedagògic a les noves realitats personals, educatives i socials; la concreció d'un model d'intervenció realment col·laboratiu i coparticipat que afavoreixi compartir responsabilitats i objectius des de les dinàmiques de centre i de zona educativa; el paper d'assessors i orientadors en els processos d'innovació i millora de pràctiques educatives clarament inclusives; i la formació inicial i contínua centrada en com resoldre situacions problemàtiques a través del diàleg assessor.

PUBLICACIONS DE Soler Prats, Josep M.