Subirats Martori, Marina

Subirats Martori, Marina

Marina Subirats Martori és doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i Diplôme d'Études Approfondies en Sciences Sociales a l'École Pratique des Hautes Études, de París. Actualment, és cinquena tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, regidora ponent d'Educació i presidenta de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona. A més, és catedràtica de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Anteriorment, ha estat investigadora del Laboratoire de Sociologie Industrielle, de l'École Pratique des Hautes Etudes, de Paris. També, professora de sociologia a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, Visiting Scholar del Center for Studies on Higher Education, de la Universitat de California, als Estats Units

LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI

Subirats Martori, Marina

Sinopsi de LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI
Los retos del futuro inmediato

Avui dia, quan els signes del postmodernisme i la globalització són molt evidents, l'entrada al segle XXI ens obliga a repensar una nova manera d'educar i de veure la institució docent.

PUBLICACIONS DE Subirats Martori, Marina