Tabernero Sala, Rosa María

Tabernero Sala, Rosa María

Rosa Tabernero Sala és professora titular d'universitat de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Saragossa. És investigadora responsable del grup de recerca de referència ECOLIJ (Educación comunicativa y literaria en la sociedad de la información. Literatura Infantil y Juvenil y construcción de identidades). És directora del màster propi en Lectura, libros y lectores infantiles y juveniles i del títol de Experto en Literatura Infantil de Latinoamérica y Caribe de la Universitat de Saragossa (http://www.literaturainfantil.es/). Dirigeix així mateix la col·lecció de Prensas Universitarias de Zaragoza «[Re]pensar la educación». És autora de monografies i articles que versen sobre el discurs literari infantil i juvenil en les seves diferents perspectives. En l'actualitat és la investigadora principal del projecte I+D+i «Lecturas no ficcionales para la integración de ciudadanas y ciudadanos críticos en el nuevo ecosistema cultural» (LENFICEC) PID2021-126392OB-I00, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023.

Leer por curiosidad

Tabernero Sala, Rosa María

Sinopsi de Leer por curiosidad
Los libros de no ficción en la formación de lectores

Presenta la recerca coral sobre l'espai que ocupa el llibre il·lustrat de no ficció per a infants i joves. Es proposen claus de lectura i anàlisis concretes de títols representatius que serviran per identificar quin paper exerceixen aquestes obres en la formació del lector, a què obeeix la seva eclosió editorial i com es pot afrontar la intervenció didàctica.

A més, aporta eines pedagògiques amb les quals reconèixer el gènere i fomentar la curiositat i la sorpresa en el desenvolupament d'una ciutadania crítica.

PUBLICACIONS DE Tabernero Sala, Rosa María