Taranilla Lobato, Mª del Carmen

Taranilla Lobato, Mª del Carmen

María del Carmen Taranilla Lobato és diplomada en EGB, en l'especialitat de Ciències Humanes (1980). Ha cursat també estudis d'educació especial, d'educació multicultural i de tractament de conflictes a l'escola. Ha participat en l'elaboració del Pla Comunitari de la Infància (2000-2002). Ha estat tutora en tots els nivells d'EGB i de primària. Ha format part del Consell Escolar de Districte. I ha estat directora d'un centre educatiu (vuit anys) i cap d'estudis (tres anys).

Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria

Taranilla Lobato, Mª del Carmen

Sinopsi de Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria

Defineix i perfila el significat de l’acció comunitària i reuneix al llarg dels seus capítols un ventall ampli de professionals i estudiosos de diferents àmbits i disciplines que intervenen en les accions comunitàries: de l’educació escolar a la psicologia social; del treball social a la salut comunitària o l’educació social. Cadascun d’ells presenta la seva visió particular de l’acció comunitària, les seves àrees d’actuació i els seus reptes de futur, aportant, a més, la seva experiència o pràctica concreta. La diversitat de mirades i diàlegs que es presenten en aquest llibre són un punt de trobada per a totes les persones, grups, entitats i institucions d’índole diversa que desenvolupen la seva tasca professional en l’àmbit de la pedagogia social.

PUBLICACIONS DE Taranilla Lobato, Mª del Carmen