Teberosky Coronado, Anna

Teberosky Coronado, Anna

Anna Teberosky Coronado és professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. També és autora de varis treballs d'investigació sobre l'aprenentatge inicial del llenguatge escrit i sobre les condicions d'ensenyament de la cultura escrita, en particular el que es relaciona emb els aspectes metacognitius i metalingüístics de la construcció de textos escrits.

Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos

Teberosky Coronado, Anna

Sinopsi de Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos
Conocimientos y estrategias

Aquest llibre persegueix un doble objectiu: en primer lloc, proporcionar elements de reflexió i d’ajuda als estudiants que s’enfronten per primera vegada a la redacció d’un text acadèmic d’envergadura o a aquells que ja han intentat escriure aquest tipus de textos i s’han vist desbordats, poc capaços, angoixats i temptats d’abandonar; en segon lloc, pretén que els tutors, els professors o directors d’aquests estudiants puguin utilitzar el llibre com un recurs més quan es tracta d’orientar-los i ajudar-los a afrontar els processos i els productes de la comunicació acadèmica.

PUBLICACIONS DE Teberosky Coronado, Anna