Thió de Pol, Carme

Thió de Pol, Carme

Carme Thió de Pol és psicòloga. És assessora en temes d'educació i infància a centres educatius i a famílies, i assessora de temes relacionats amb la gestió dels serveis educatius municipals per a l'atenció de la infància de 0 a 3 anys. Tots els autors del llibre Planifica la etapa 0-6 són components de l'Equip d'Educació Infantil de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, implicats en la formació permanent dels professionals d'aquesta etapa educativa.

Planificar la etapa 0-6

Thió de Pol, Carme

Sinopsi de Planificar la etapa 0-6
Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana

Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tinguin en compte la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents implicats en l’educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. En les seves pagines aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d’intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquesta agents. No presenta propostes tancades i d’aplicació immediata, sinó idees i suggeriments concrets relacionats amb plantejaments educatius i criteris metodològics i organitzatius basats en la solvència i l’experiència professional de les autores i els autors. Amb Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana intentem afavorir la reflexió sobre com afrontar el repte que representa la tasca educativa en la seva dimensió més àmplia. Entenem que els nens i les nenes han de ser els artífexs del seu aprenentatge a partir dels contextos de la vida quotidiana en què participin juntament amb els i les professionals de l’educació, els seus coetanis, les seves pròpies famílies i altres adults amb qui es relacionen.

PUBLICACIONS DE Thió de Pol, Carme