Tirado Serrano, Francisco Javier

Tirado Serrano, Francisco Javier

Francisco Javier Tirado Serrano és professor titular de psicologia social a la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en l'anàlisi de la relació entre ciència, tecnologia i societat.

Internet y competencias básicas

Tirado Serrano, Francisco Javier

Sinopsi de Internet y competencias básicas
Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender

Competències bàsiques imprescindibles per sobreviure en el segle xxi: seleccionar informació rellevant, col·laborar eficaçment amb els altres, comunicar-se de manera versàtil, participar en la vida pública. Reflexions, idees, activitats, materials i recursos que facilitin la interacció cara a cara i amb Internet amb els alumnes.

PUBLICACIONS DE Tirado Serrano, Francisco Javier