Tonucci, Francesco

Tonucci, Francesco

És llicenciat en pedagogia per la ì Universitat Catòlica de Milà. Des de 1966 és investigador ì a l'Institut de Ciències i Tecnologies de la Cognició del ì Centre Nacional d'Investigació (CNR) italià. El 1997, el primer ministre el va nomenar president del ì Comitè TV-nens per elaborar un codi d'autoregulació. Des de 1991 és el creador i el director del projecte ì internacional «La ciutat dels nens», que proposa canvis ì en les ciutats assumint els nens com a paràmetre ì ambiental i de sostenibilitat, i que coordina actualment ì una xarxa d'aproximadament 200 ciutats a Itàlia, Espanya ì i Amèrica Llatina. El 2003 és nomenat professor honorari de la Pontifícia ì Universitat Catòlica de Lima. També és membre del Consell Editorial de les revistes ì Revista Europea de Psicología de la Educación, ì Investigación en la escuela, Conflicto, Cooperación en ì materia de educación i Edugo. Des de 1968, amb el pseudònim de Frato, dibuixa ì caricatures i tires còmiques que acompanyen les seves ì activitats d'investigació. Entre les seves publicacions més recents cal destacar: Tonucci, F.: La ciudad de los niños, Madrid, Fundación ì Germán Sánchez Ruipérez, 1996. Tonucci, F.: Quan els nens diuen prou!, Barcelona, ì Editorial Graó, 2004. Tonucci. F.: Fratografias, Vigo, Universidad de Vigo, ì 2004. Novo, M.; Tonucci, F.: Benvingut Joan, Barcelona, ì Editorial Graó, 2006. Tonucci, F.: Frato, 40 anys amb ulls d'infant, ì Barcelona, Editorial Graó, 2007. Tonucci, F.: Amb ulls d'avi, Barcelona, Editorial ì Graó, 2009. Tonucci, F: Los niños nos miran, Bogotá, Editorial ì Canapro, 2010. francesco.tonucci@istc.cnr.it

Impulsar la participación infantil

Tonucci, Francesco

Sinopsi de Impulsar la participación infantil
Los consejos de infancia y adolescencia

Els consells infantils i adolescents són una de les maneres d’incloure la infància i l’adolescència en el fer política. Aquest òrgan de participació ciutadana permet fer un salt qualitatiu per al disseny de la ciutat, la recerca col·lectiva de respostes davant reptes i necessitats, la planificació d’accions compromeses, el lideratge de la pròpia participació, la construcció de ponts amb altres agents i la promoció de l’associacionisme entre els infants. Tot això per avançar i transformar el seu entorn en favor del benestar col·lectiu.
 

 


PUBLICACIONS DE Tonucci, Francesco