Trilla Bernet, Jaume

Trilla Bernet, Jaume

Impulsar la participación infantil

Trilla Bernet, Jaume

Sinopsi de Impulsar la participación infantil
Los consejos de infancia y adolescencia

Els consells infantils i adolescents són una de les maneres d’incloure la infància i l’adolescència en el fer política. Aquest òrgan de participació ciutadana permet fer un salt qualitatiu per al disseny de la ciutat, la recerca col·lectiva de respostes davant reptes i necessitats, la planificació d’accions compromeses, el lideratge de la pròpia participació, la construcció de ponts amb altres agents i la promoció de l’associacionisme entre els infants. Tot això per avançar i transformar el seu entorn en favor del benestar col·lectiu.
 

 


PUBLICACIONS DE Trilla Bernet, Jaume