Trujillo Sáez, Fernando

Trujillo Sáez, Fernando

És professor titular d’universitat al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Granada. Els seus àmbits d’interès se centren en diversos aspectes de didàctica general (competències clau, aprenentatge basat en projectes, aprenentatge creatiu, educació digital i ús de les TIC) i de la didàctica de llengües (ensenyament de llengües estrangeres, ensenyament de segones llengües, interculturalitat, projecte lingüístic de centre).

Entre altres projectes internacionals i nacionals, ha format part de l’equip de coordinació del Projecte LEA (Centre Europeu per a les Llengües Modernes, Graz) i ha estat coordinador del Projecte Lingüístic de Centre de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i del programa Projecte Lingüístic de Centre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Junta d’Andalusia. Així també, ha dirigit els MOOC del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sobre aprenentatge basat en projectes.

Entre les seves publicacions destaquen, entre d’altres, Propuestas para una escuela en el siglo XXI (Los Libros de la Catarata) i Educación bilingüe: integración de contenidos y lenguas, coescrit juntament amb Francisco Lorenzo i José Manuel Vez (Síntesis).

És soci fundador de Conecta13, spin-off de la Universitat de Granada dedicada a la consultoria, la formació i la gestió de projectes d’aprenentatge actiu i d’educació digital.

Té una presència important a la xarxa a través del seu propi espai (http://fernandotrujillo.es) o de les xarxes socials (http://twitter.com/ftsaez).

Artefactos digitales

Trujillo Sáez, Fernando

Sinopsi de Artefactos digitales
Una escuela digital para la educación de hoy

Aquest llibre és, al mateix temps, una proposta educativa per a l’ús de la tecnologia a l’aula, un manual amb suggeriments múltiples per a la creació d’«artefactes digitals» (els podcasts, la geolocalització, els murals digitals, els robots, etc.) i una revisió de projectes de referències que fan ús dels «artefactes digitals» que es presenten aquí.

Un llibre escrit per docents per a docents de qualsevol etapa educativa que vulguin disposar d’una guia per entrar en el món de l’educació digital. Aquest és, en realitat, l’objectiu principal d’aquest llibre: arribar fins a la teva classe i ajudar-te a dissenyar projectes d’aprenentatge a través de la creació d’«artefactes digitals».

PUBLICACIONS DE Trujillo Sáez, Fernando