Trujillo Sáez, Fernando

Trujillo Sáez, Fernando

És professor titular d’universitat al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Granada. Els seus àmbits d’interès se centren en diversos aspectes de didàctica general (competències clau, aprenentatge basat en projectes, aprenentatge creatiu, educació digital i ús de les TIC) i de la didàctica de llengües (ensenyament de llengües estrangeres, ensenyament de segones llengües, interculturalitat, projecte lingüístic de centre).

Entre altres projectes internacionals i nacionals, ha format part de l’equip de coordinació del Projecte LEA (Centre Europeu per a les Llengües Modernes, Graz) i ha estat coordinador del Projecte Lingüístic de Centre de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i del programa Projecte Lingüístic de Centre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Junta d’Andalusia. Així també, ha dirigit els MOOC del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sobre aprenentatge basat en projectes.

Entre les seves publicacions destaquen, entre d’altres, Propuestas para una escuela en el siglo XXI (Los Libros de la Catarata) i Educación bilingüe: integración de contenidos y lenguas, coescrit juntament amb Francisco Lorenzo i José Manuel Vez (Síntesis).

És soci fundador de Conecta13, spin-off de la Universitat de Granada dedicada a la consultoria, la formació i la gestió de projectes d’aprenentatge actiu i d’educació digital.

Té una presència important a la xarxa a través del seu propi espai (http://fernandotrujillo.es) o de les xarxes socials (http://twitter.com/ftsaez).

De los ordenadores a los dispositivos móviles. Propuestas de creación musical y audiovisual

Trujillo Sáez, Fernando

Sinopsi de De los ordenadores a los dispositivos móviles. Propuestas de creación musical y audiovisual
Propuestas de creación musical y audiovisual

Partint de l’àrea de música i des d’una perspectiva interdisciplinària, aquest llibre ofereix idees per experimentar amb allò que és sonor i també per pensar en la seva aplicació en creacions mixtes, audiovisuals i multimèdia. Aquesta possible interconnexió, que possibilita el treball interdisciplinari, es fa evident a través de propostes elaborades per especialistes de música, tots ells docents en actiu i en contacte permanent amb l’alumnat. Des del seu propi àmbit, cadascuna d’aquestes propostes ens convida a integrar temes i continguts d’altres àrees trencant les fronteres entre les aules i els espais adjudicats a les diverses matèries.

PUBLICACIONS DE Trujillo Sáez, Fernando